Kontaktné údaje

Kontaktný formulár

Kontaktné údaje

KHS Strojkonštrukcie, s. r. o.
Svinná 440, Svinná 913 24
+421 908 222 576
khs-sro@khs-sro.sk
https://sk.khs-sro.sk
Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Trenčín v odd. : Sro, vl. č. 25190/R

Kontaktný formulár